Miasto Głuchych

Miasto Głuchych to specyficzna gra miejska, która została zorganizowana na terenie Centrum Handlowego Manufaktura.

Celem gry miejskiej Miasto Głuchych jest uświadomienie mieszkańcom Łodzi, w sposób bezpośredni, z jakimi problemami spotykają się na co dzień osoby głuche. Uczestnicy gry zostaną postawieni w sytuacji w jakiej na co dzień znajdują się głusi, co pozwoli im zrozumieć dotykające tę społeczność problemy.

Animatorami obsługującymi grę miejską będą uczestnicy Przeglądów Edukacyjnych "4 kroki" oraz pracownicy i wolontariusze Polskiego Związku Głuchych.

Organizatorzy i finansowanie

Miasto Głuchych to projekt realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz firmę Citygames.pl s. c., finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.3.6 PO KL oraz PFRON.

Przebieg gry

Obszarem gry będzie wydzielony fragment Rynku w Centrum Handlowym Manufaktura. Na obszarze gry dzięki obecności wielu uczestników Przeglądów Edukacyjnych "4 kroki" uzyskamy efekt przewagi osób głuchych nad słyszącymi uczestnikami gry. Teren zostanie zaaranżowany jak mini miasteczko, ze wszystkimi podstawowymi instytucjami, urzędami, miejscami kultury.

Uczestnikami gry będą wszyscy chętni. Liczymy na osoby, które zachęcone akcją promocyjną przyjdą specjalnie aby wziąć udział w grze, a także na przechodniów, którzy zainteresowani projektem zdecydują się wziąć w nim udział. Wszystkie zadania będą wykonywane na wydzielonym obszarze gry. Po wejściu na teren gry uczestnicy otrzymają specjalną Kartę Podróży, na której animatorzy będą pieczęciami oznaczać postępy w grze. W Karcie Podróży poza danymi uczestnika będą opisane zadania, które trzeba będzie wykonać podczas pobytu w Mieście Głuchych oraz plan wraz z legendą.

Zadania, które staną przed uczestnikami będą przypominały codzienne czynności: wizyta w urzędzie, kinie, sklepie spożywczym, u lekarza. Uczestnicy wykonując te prozaiczne czynności znajdą się w sytuacji analogicznej w jakiej na co dzień znajdują się osoby głuchonieme ze względu na to, że wszystkie miejsca w grze będą obsługiwane przez osoby głuche. Uczestnicy gry aby zrealizować zadania będą musieli przezwyciężać bariery komunikacyjne dokładnie takie jakie są codziennym udziałem osób głuchych w świecie osób słyszących. Dwa przykładowe zadania, które będą musieli zrealizować uczestnicy, to:

Rozmowa w kawiarni. Uczestnicy otrzymują specjalne słuchawki redukujące całkowicie dźwięki dochodzące z zewnątrz, w zakresie 95%. Ich zadaniem jest porozumienie się z drugą osobą, posiadająca takie same słuchawki.
Wycieczka do kina na polski film. W mini kinie wyświetlane będą bez dźwięku znane fragmenty polskich filmów (polskie filmy wyświetlane są bez napisów). Uczestnicy próbują odgadnąć dialogi, które wygłaszali bohaterowie. Do ukończenia gry uczestnicy będą musieli wykonać około 10 zadań. Wszyscy, którzy wykonają zadania otrzymają gadżet (koszulkę, długopis, smycz etc) potwierdzający pobyt w Mieście Głuchych. Uczestnicy, którzy najlepiej i najszybciej wykonają zadania w Mieście Głuchych otrzymają nagrody rzeczowe.

Zrealizowane gry miejskie

 • All
 • Integracja
 • Zima
 • 20 pracowników Banku Ochrony Środowiska bawiło się doskonale przy budowie wymarzonego pokoju w klimacie PRL-owskiej budowy.
  +
 • Gorączka złota to gra miejska promująca 10-odcinkowy serial "Gold Rush Alaska" emitowany przez kanał Discovery Channel.
  +
 • Wygraj z historią to projekt edukacyjny realizowany przez naszą firmę w 2009 roku ze środków Muzeum
  +
 • “Pościg w czasie” to gra, którą zrealizowaliśmy w czerwcu 2012 roku dla firmy Eurowolontariat Sp z
  +
 • Jest piękne, słoneczne popołudnie, kwiecień 2015. Praca wre, bo sezon już powoli się zaczyna. Wtem przychodzi
  +
 • Gra miejska „Złota liczba” została zrealizowana we wrześniu 2010 roku podczas praskiego festiwalu KULmixTURA. Promowała ona
  +
load more hold SHIFT key to load all load all