Gry miejskie

 • All
 • Integracja
 • Zwiedzanie
 • Integracja w oparach PRL-u. Uczestnicy gry wcielają się w rolę pracowników Zjednoczeń Przemysłowych PRLu np. Zjednoczenia
  • Integracja
  +
 • Rok 3020. Rzeczywistość jest tylko złudzeniem. Maszyny zbuntowały się przeciwko Ludziom, a systemy komputerowe, które miały
  • Integracja
  +
 • Historia filmu to historia pasjonująca. Od pierwszego pokazu braci Lumiere, którzy udoskonalili kinetomatograf Edisona, kino wdarło
  • Integracja
  +
 • Podróżując w czasie i przestrzeni gracze poznają postacie związane z odzyskaniem niepodległości. Zespoły mogą wpłynąć na
  +
 • Poznaj znaki, symbole, emblematy związane z niepodległością Polski. Znaki niepodległości to prosta, a przy tym emocjonująca
  +
 • Planowanie – Kreacja - Integracja.
  • Integracja
  +
load more hold SHIFT key to load all load all

Do czego wykorzystać grę miejską?

Teambuilding

Grę miejską można wykorzystać na wiele sposobów w procesie formowania zespołu, od fazy budowania zespołu, przez podsumowanie etapów pracy, po formę nagrody.

Gra stwarza szereg nowych, nieoczekiwanych sytuacji, w których zespół może się wykazać.

W organizowanych przez nas grach zawsze staramy się wyważyć ilość elementów rywalizacji i zabawy. Dzięki temu uczestnicy z jednej strony angażują się emocjonalnie wzmacniając tym samym więzi grupowe, a z drugiej nie traktują gry ambicjonalnie, co mogłoby nadszarpnąć pozytywne relacje. W swojej ofercie posiadamy gotowe scenariusze gier przygotowanych specjalnie z myślą o imprezach i programach mających na celu budowanie zespołu pracowników. Są to między innymi scenariusze: Creative room, Casino Royale oraz City Zoom. Każdy inny scenariusz z naszej oferty możemy zmodyfikować tak, aby szczególnie sprzyjał budowaniu relacji zespołowych. Możemy także przygotować indywidualny scenariusz, który będzie realizował konkretne cele i zamierzenia określone przez klienta (np. identyfikację z marką, prezentację produktu).

Gra miejska doskonale nadaje się do kształtowania w zespole poczucia wspólnego celu. Cel gry jest zawsze bardzo konkretnie określony. Zespoły dążąc do jego realizacji wykonują wspólnie zadania mając świadomość, że mają one realne znaczenie. Ciekawe i nieskomplikowane fabuły naszych gier sprzyjają organizacji zespołu wokół celu określonego w fabule (odnalezienie skarbu, złamanie szyfru, uratowanie społeczności). Zatrudniani przez nas animatorzy budują atmosferę, która ułatwia graczom zaangażowanie w grę i identyfikację z odgrywanymi w grze postaciami.

Dobra komunikacja zespołowa jest niezbędnym składnikiem sukcesu zespołu podczas gry miejskiej. Zadania typu adventue wymagają szybkiego podejmowania decyzji i sprawnego porozumiewania się graczy. Formy komunikacji, które stosuje zespół mogą być obserwowane i rejestrowane przez animatorów. Uwagi animatorów i zarejestrowany materiał mogą być później punktem wyjścia do analizy i ewentualnych zmian.

Podczas gry miejskiej w sposób naturalny pojawiają się normy i zasady współpracy grupowej. Elementy fabularne wprowadzają graczy w konkretną sytuację, która wymaga od nich odpowiedniego zachowania. Inaczej zachowuje się tajny agent, a inaczej członek mafii, jeszcze inaczej paparazzi szukający sensacji. W każdej z tych sytuacji Animatorzy nie pozostają obojętni na sposób zachowania się graczy. Zachęcają i wspomagają utożsamianie się graczy z postaciami i fabułą gry. Istnieje też możliwość przygotowania scenariusza, który będzie prezentował i wzmacniał identyfikację graczy ze stosowanymi w firmie zasadami pracy (standardami postępowania, dress code, kodeksem etycznym itp.)

Gra miejska w oczywisty sposób narzuca zespołowe rozwiązywanie problemów. Uczestnicy są zawsze podzieleni na zespoły (maksymalnie 4 osobowe). Wiele zadań, które stoją przed graczami ma bądź jasno określony wymóg udziału wszystkich graczy, bądź takie ograniczenie czasowe, które wymusza współpracę i udział całego zespołu. Fabuła gry może przypisywać graczom konkretne profesje lub unikalne umiejętności co dodatkowo narzucać będzie współpracę przy rozwiązywaniu problemu. Jeżeli w firmie klienta kładzie się nacisk na jakąś konkretną metodę rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji scenariusz gry będzie naciskał na taką właśnie metodę pracy zespołów.

Podczas gry miejskiej bardzo łatwo zaobserwować lub zaprezentować role grupowe(np. inicjatora-wspierającego,poszukiwacza informacji, analityka, koordynatora itp.). Zadania wymagają kreatywności, stawiają graczy w sytuacjach niespodziewanych (kradzież bagażu, porwanie członka zespołu). W takich sytuacjach animatorzy biorący udział w grze mają okazję obserwować i rejestrować zachowania graczy ujawniające prezentowane przez nich postawy. Z drugiej strony scenariusz gry może narzucać, zgodne z oczekiwaniami klienta, role poszczególnym graczom poprzez fabułę i specjalne zasady.